Điều khoản giao hàng

Tất cả sản phẩm có sẵn tại cửa hàng trực tuyến NhaPhanMem.vn đều là sản phẩm số và được giao qua email, có nghĩa là không có giao hàng hình thức. Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được mã sản phẩm qua email càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Ngoài ra, khách hàng phải nhập địa chỉ email chính xác trong quá trình mua hàng và đảm bảo rằng hòm thư không vượt quá dung lượng bộ nhớ và có khả năng nhận email. Nếu bạn gặp vấn đề như vậy và chưa nhận được mã phần mềm từ chúng tôi, vui lòng viết thư đến chao@nhaphanmem.vn và gửi cho chúng tôi email để chúng tôi có thể giao sản phẩm cho bạn.

Đọc thêm: Điều khoản đặt hàng Chính sách bảo mật  |  Chính sách hoàn tiền và đổi trả