Chính sách hoàn tiền và đổi trả

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của NhaPhanMem.vn! Vui lòng đọc chính sách hoàn trả của chúng tôi vì sự hài lòng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn tiền dưới các điều kiện sau:

  • Hoàn tiền toàn bộ trong vòng 60 ngày nếu khách hàng nhận được giấy phép không thể sử dụng kèm theo mã sản phẩm, nhưng trước tiên bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại chao@phanmem.vn để xác định tại sao giấy phép không hoạt động với mã sản phẩm.
  • Hoàn tiền toàn bộ trong vòng 60 ngày nếu khách hàng không hề nhận được giấy phép kèm theo mã sản phẩm qua email.
  • Mã sản phẩm PHẢI được sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua hoặc bảo hành của bạn sẽ bị hủy.
  • CHÚNG TÔI KHÔNG HOÀN TIỀN nếu khách hàng nhận được giấy phép hoạt động kèm theo mã sản phẩm!

Để nhận lại tiền, người mua phải liên hệ với chúng tôi qua email tại: chao@phanmem.vn.

NhaPhanMem.vn có quyền kiểm tra chi tiết về việc kích hoạt giấy phép của mã sản phẩm trong vòng bảy ngày lịch. Nếu kiểm tra của chúng tôi cho thấy giấy phép cho mã sản phẩm đã được kích hoạt sau khi mua, thì NhaPhanMem.vn có quyền từ chối hoàn tiền vì dịch vụ đã được cung cấp theo thỏa thuận.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào về Chính sách Hoàn trả của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại chao@phanmem.vn.

Đọc thêm: Điều khoản giao hàng  |  Điều khoản đặt hàng Chính sách bảo mật